Scoala Negoiesti
Anunturi

Anul 2021

ORDIN pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

1. Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar scoala 1 norma

  - Anunt extins

Fisa postului

Anul 2020

1. ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 - Admitere liceu an scolar 2020 - 2021

2. Anunt referitor la inscrierile in invatamantul primar.

3. Programul orelor de consiliere si de pregatire pentru evaluarea nationala 2020 - Perioada 02.06.2020 - 12.06.2020

Anul 2019

4. Parioada de desfasurare a programului "Scoala altfel" in anul scolar 2019 - 2020

3. Perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta in anul scolar 2019-2020

2. Anunt pentru ocuparea postului de secretar scoala. 0.5 norme

     - Perioada determinata: 26.09.2019 - 30.09.2020

     - Fisa postului

 

1. Anunt concurs pentru post contractual - Scoala Gimnaziala "Profesor Oprea Mihai" Negoiesti, cu sediul in localitatea Negoiesti, Comuna Brazi, strada Bucegi, nr. 52, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post: administrator de patromoniu temporar vacant, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027/2014 - pentru perioada 12.09.2019 - 01.10.2020

  - Tematica concursului

Anul 2018

1. Procedura de monitorizare a fenomenului de violenta/accidentelor din scoli


2. Metodologie de supraveghere a scarlatinei in Romania


3. Nota cu privire la perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta in anul scolar 2017-2018:
Pentru anul scolar 2017-2018, perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta sunt:

Pentru mai multe detalii, click aici.


4. Ordin privind structura anului scolar 2018-2019

 

5. Corigente 2018 - 2019 

Anul 2017

1. Nota catre toate inspectoratele scolare: Ziua de 18 Aprilie 2017 este declarata zi libera. Se solicita inteprinderea tuturor masurilor care se impun pentru recuperarea materiei pentru data de 18 aprilie 2017, pana la finalizarea cursurilor anului scolar 2016-2017, astfel incat sa se realizeze parcurgerea integrala a acesteia. Pentru vizualizarea documentului original, click AICI.

2. Informatii utile pentru inscrierea in anul scolar 2017 - 2018:

3. Hotarare privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi libera

4. In atentia celor care sustin grade didactice in sesiunea 2017

5. Nota cu privire la perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta in anul scolar 2016-2017:

Pentru anul scolar 2016-2017, perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta sunt:

Tabel examene

Pentru mai multe detalii, click aici.

6. TEL VERDE 0800 801 100 (telefon gratuit) la care cetatenii pot semnala toate neregulile aparute in organizarea si derularea examenelor nationale;

http://www.educatiepentruviitor.edu.ro site dedicat semnalarii eventualelor fapte de coruptie. 

Pentru mai multe detalii, click aici.

7. Procedura, fisa si graficul de asistente la ore (Anul scolar 2017 - 2018)

8. Profesori de serviciu an scolar 2017-2018

 


Anul 2016

1. Anunt concurs post administrator patrimoniu 19.12.2016

2. Anunt concurs ocupare post SECRETAR 21.12.2016 - 23.12.2016

3. Ordin privind sesiunea speciala de evaluare nationala 2016 pentru elevii din clasa a VIII-a, participanti la loturile nationale de pregatire pentru olimpiadele si concursurile internationale.

4. Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a.

5. Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017.

6. Ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2015-2016.

7. TABEL NOMINAL CUPRINZAND PERSONALUL DIDACTIC AL SCOLII GIMNAZIALE "PROFESOR OPREA MIHAI"

8. *** REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016.
9. CRITERII SPECIFICE pentru selectarea cadrelor didactice ce participă la etapa de pretranfer consimţit între unitatile de învăţământ
10. ***    INFORMATII  CLASA PREGATITOARE 2016-2017
11. ***    CALENDARUL INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017
12. ***    Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2016-2017
13. ***    Procedura privind organizarea si desfasurarea simularilor in anul scolar 2015-2016
14. Calendarul inscrierii pentru etapa a III-a de admitere in invatamantul liceal de stat
15. Model cerere inscriere scoala profesionala
16. Model cerere inscriere la liceu
17. SITUATIA CENTRALIZATOARE A LOCURILOR LIBERE, CLS. A IX-A LICEU, ANUL SCOLAR 2015-2016
18. LUNI, 06.07.2015, INTRE ORELE 09:00-12:00 SE VOR COMPLETA OPTIUNILE PENTRU ADMITEREA IN LICEU, LA SEDIUL SCOLII DIN NEGOIESTI. ELEVII TREBUIE SA VINA INSOTITI DE PARINTI.
19. IERARHIA IN URMA EVALUARII NATIONALE A ELEVILOR DIN CLASA A VIII-A DIN SCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR OPREA MIHAI", SAT NEGOIESTI, COMUNA BRAZI
20. LISTA NOTELOR EVALUARE NATIONALA 2015
21. SITUATIA STATISTICA PE TRANSE DE MEDII DE ADMITERE IN LICEE 2015

ADMITERE LICEU 2015


 


Anunturi pentru anul scolar 2014 - 2015

Procedura specifica de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare - Etapa a II-a - Anul scolar 2015-2016

 In zilele de 23 si 24 februarie 2015 are loc simularea examenului de evaluare nationala pentru clasa a VIII-a.

Testarea va avea loc intre orele 9-11, la sediul Scolii Negoiesti, unde sunt asteptati toti elevii claselor a VIII-a din cadrul scolilor Popesti si Negoiesti. Accesul in sala de examen se face pana la ora 08:30. 
Puteti consulta procedura privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale >AICI<, anexa calendar simulari 2015 >AICI< , ordin simulari 2015 >AICI< .

 

 

 

 


Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2015-2016.

1. Actele necesare pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

§  Cerere-tip de inscriere

§  Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal

§  Copie si original al certificatului de naştere al copilului

§  Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

§  Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

Atentie! In cazul cererilor completate online, parintii vor trebui sa se deplaseze personal la scoala pentru validarea acesteia.

2. NUMĂRUL DE CLASE PREGĂTITOARE 

Școala Gimnaziala Profesor Oprea Mihai Negoiesti - 1 clasă 

Școala Gimnaziala "Antonie Voda" sat Popesti -1 clasă 

3 INFORMAȚII: în cadrul unităților școlare din cadrul Școlii Gimnaziale Profesor Oprea Mihai Negoiesti  nu se organizează Programul ” Școală după școală” 

4. Programul de evaluare a dezvoltării psihosomaticea copiilor care nu împlinesc 6 ani până la data de 31.08.2015 dar doresc înscrierea în clasa pregătitoare,solicitată de părinți:17 februarie 2015-11 martie 2015 la CJRAE Prahova  

Adresa: Str. Bobalna nr 26 Ploiesti

Telefon: 0244 513 700

Fax: 0244 513 700

Email: cjrae.prahova@yahoo.com

5. CRITERII GENERALE ȘI SPECIFICE DE DEPARTAJARE

5.1. CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE:

-         la Școala Gimnaziala Negoiesti, Școala Gimnaziala Popesti, - structură,  au prioritate copiii cu domiciliul în satele Negoiesti, Popesti, Camine, Stejaru;

-         copii ai căror frați sunt elevi ai școlilor Negoiesti, Popesti

-         copiii care au părinții plecați în străinătate  și bunicii materni sau paterni domiciliază în satele Negoiesti, Popesti, Camine, Stejaru;

-         dacă au fost încredințați prin Hotărâre Judecătorească unuia dintre părinți sau bunici care au domiciliul pe raza satelor Negoiesti, Popesti, Camine, Stejaru.

5.2. DOCUMENTE DOVEDITOARE:

-         documente din care să rezulte domiciliul ( copie act de identitate părinți , susținători legali);

-         procură  notarială sau documente doveditoare din care să reiasă că părinții sunt plecați în străinătate și copiii sunt în grija bunicilor;

-         copie Hotărâre Judecătorească prin care se face dovada că minorul a fost încredințat părintelui care locuiește în circumscripția noastră școlară.

6 În data de 21.02.2015 se organizează evenimentul ”Ziua porților deschise” intre orele 9.00-12.00

PĂRINȚII ȘI COPIII-viitori elevi ai Clasei Pregătitoare în anul școlar 2015-2016,  POT VIZITA SPAȚIILE DEDICATE ACTIVITĂȚII CLASEI PREGĂTITOARE

7. METODOLOGIA ŞI CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

 Metodologie

(in attachment)

8.INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI

- Informaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Profesor Oprea Mihai Negoiesti,Str. Bucegi, Nr 52, com. Brazi, serviciul secretariat , program    luni - vineri- 8.30.14.30, sau telefon 0244481100.

Informaţii oferite de ISJ Prahova - www.isjph.ro

informaţii oferite de MECS - www.edu.ro -înscrierea în învăţământul primar 2015-2016

 

 


 

ANUNȚ

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A  POSTULUI  DE ADMINISTRATOR FINANCIAR LA

SCOALA GIMNAZIALA „Profesor Oprea Mihai” NEGOIESTI

CARE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 23.02.2015, ORA 11 LA SEDIUL INSTITUȚIEI, DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR FIIND 18.02.2015

DETALII ANUNT  >AICI<Anunt concurs recrutare Administrator Patrimoniu din data de 26.01.2015

Scoala Gimnaziala Profesor Oprea Mihai Negoiesti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Administrator Patrimoniu  cu 1/2 norma, pe perioada determinata (de la data angajarii pana la 14.09.2015).


 

Dosarul se depune pana la data de 10.02.2015 la sediul scolii si trebuie sa cuprinda:

 - CV, copii acte studii, acte civile, cartea de munca, extras din Revisal;

 - recomandare de la ultimul loc de munca;

 - adeverinta de la medicul de familie;

- cazier judiciar;

 

Conditii de participare: studii economice sau tehnice, abilitati operare PC ;

 

Concursul va avea loc in data de  16.02.2015 si va consta in proba scrisa si interviu.


1.   Ordonanta Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.   Legea nr.1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul I – Dispozitii generale, Titlul II – Invatamantul preuniversitar – Capitolul VII - Conducerea sistemului si a unitatilor de invatamant (art. 94 – art. 98); Capitolul VIII - Finantarea si baza materiala a invatamantului preuniversitar (art. 101 – art. 113).

3.  Legea nr. 22/1999 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


4.  Ordinul ministrului de Finante nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Anunt concurs recrutare Administrator Patrimoniu din data de 21.11.2014

Scoala Gimnaziala Profesor Oprea Mihai Negoiesti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Administrator Patrimoniu  cu 1/2 norma, pe perioada determinata (de la data angajarii pana la 14.09.2015).

Dosarul se depune pana la data de 06.01.2015 la sediul scolii si trebuie sa cuprinda: :

 - CV, copii acte studii, acte civile, cartea de munca, extras din Revisal;

 - recomandare de la ultimul loc de munca;

 - adeverinta de la medicul de familie;

- cazier judiciar;

Conditii de participare: studii economice sau tehnice, abilitati operare PC ; 

Concursul va avea loc in data de  09.01.2015 si va consta in proba scrisa si interviu.

Bibliografie pt concurs:

1.   Ordonanta Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.   Legea nr.1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul I – Dispozitii generale, Titlul II – Invatamantul preuniversitar – Capitolul VII - Conducerea sistemului si a unitatilor de invatamant (art. 94 – art. 98); Capitolul VIII - Finantarea si baza materiala a invatamantului preuniversitar (art. 101 – art. 113).

3.  Legea nr. 22/1999 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.  Ordinul ministrului de Finante nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Anunt concurs recrutare Administrator Patrimoniu din data de 06.10.2014

Scoala Gimnaziala Profesor Oprea Mihai Negoiesti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Administrator Patrimoniu  cu 1/2 norma, pe perioada determinata (de la data angajarii pana la 14.09.2015).

Dosarul se depune pana la data de  24.10.2014 la sediul scolii si trebuie sa cuprinda: :

 - CV, copii acte studii, acte civile, cartea de munca, extras din Revisal;

 - recomandare de la ultimul loc de munca;

 - adeverinta de la medicul de familie;

- cazier judiciar;

Conditii de participare: studii economice sau tehnice, abilitati operare PC ;

Concursul va avea loc in data de  11.11.2014 si va consta in proba scrisa si interviu.

Bibliografie : OG 34/2006 privind achizitiile publice, L1/2011 Legea Educatiei Nationale, L53/2003 Codul Muncii, L500/2002 a finantelor publice, L22/1969 privind angajarea gestionarilor. 

TELEFON INFORMATII : 0244481100

2. CALENDARUL concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase neîncadrate sau vacantate după 01.09.2014 (perioada 12-23.09.2014).

3. PROGRAMAREA INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASA

4. REZULTATELE CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT.
Anunturi pentru anul scolar 2012 - 2013

Sambata 30 martie intre orele 8:30 - 15:00 Scoala Gimnaziala "Profesor Oprea Mihai" organizeaza Ziua Portilor Deschise, zi incare sunt asteptati parintii viitorilor elevi ai claselor pregatitoare si nu numai.

 


Anunturi pentru anul scolar 2013 - 2014

1. ”ZIUA PORȚILOR DESCHISE” - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” PROFESOR OPREA MIHAI” NEGOIEȘTI,  ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE  22.02.2014 , ÎNTRE  ORELE  9.00-14.00,   ”ZIUA PORȚILOR DESCHISE” . PĂRINȚII ȘI COPIII-viitori elevi ai Clasei Pregătitoare în anul școlar 2014-2015,  POT VIZITA SPAȚIILE DEDICATE ACTIVITĂȚII CLASEI PREGĂTITOARE. 

CLICK AICI PENTRU DOCUMENTELE NECESARE SI ALTE INFORMATII UTILE.

Ma jos avem fotografii in care este ilustrat clasa in care isi desfasoara elevii clasei pregatitoare activitatea :

CLASA PREGATITOARE   CLASA PREGATITOARE   CLASA PREGATITOARE   CLASA PREGATITOARE

2. Nota MEN nr. 44144/28.05.2014 cu privire la perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta in anul 2013 - 2014.