Scoala Negoiesti
Administrator
Nume si Prenume Functia          
Ghizila Liliana Administrator financiar 
Filip Cristina Amalia Secretar / Administrator patrimoniu