Scoala Negoiesti
Ordine

Anul scolar 2020-2021

1. ORDIN Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului scolar 2020 - 2021

Anul scolar 2019-2020

1. Ordin privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii claseu a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2019 - 2020 si pentru aprobarea calendarului acestora

2. Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

3. ORDIN privind suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice in unitatile de invatamant preuniversitar, in care sunt organizate sectii de votare pentru alegerile locale 2020

4. ORDIN Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului scolar 2020-2021

ORDINE M.E.C

Ordin privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020

Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020

Ordin nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea si completarea calendarului si a metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021

Calendarul inscrierii in invatamantul primar

Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a imbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 in unitățile/instituțiile de invățământ

 - Ordin 4266 pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invatamant in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei

 - Ordin 4115 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2019 - 2020

 - Ordin 4248 de modificare si completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei VIII-a in anul scolar 2019-2020

 - Ordin 4916 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020

 - Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist/tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale: evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat - sesiunea 2020

ORDIN cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011

ANEXA 2 - METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 

M.O. - 442 BIS


Anul scolar 2018-2019

1. Ordin nr. 3220 din data de 19.02.2018 privind structura anului scolar 2018-2019

 

2. Ordin nr. 3242 din data de 23.02.2018 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019

 

3. Ordin pentru aprobarea Statutului Elevului nr.4742 din data de 10.08.2016

 

1. Ordinul nr. 3367 / 2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011 

 

2. Ordinul nr. 3382/ 2017 privind structura anului scolar 2017 - 2018

 

3. Ordin pentru aprobarea Metdologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2017

 

4. Ordinul nr. 3252/ 2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2017, aprobateprin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6161/ 2016

 

5. Ordin nr. 5077 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017 - 2018;

 

6. Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018;

 

7. Ordin privind aprobarea Calendarului admiterii in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017-2018;

 

8. Ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016-2017.

 

9. Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a - Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale

 

10. ORDIN Nr.5090 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar de stat

 

 

Anul scolar 2017-2018

 

1. Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2017-2018

 

2. Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a. a IV-a si a VI-a

 

3. Ordin pentru aprobarea Statutului Elevului

 

4. Ordin pentru modificarea si completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

 

5. Ordin nr. 5485 din data de 13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019

 

6. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019