Scoala Negoiesti
Ordine

1. Ordinul nr. 3367 / 2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011 

 

2. Ordinul nr. 3382/ 2017 privind structura anului scolar 2017 - 2018

 

3. Ordin pentru aprobarea Metdologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2017

 

4. Ordinul nr. 3252/ 2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2017, aprobateprin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6161/ 2016

 

5. Ordin nr. 5077 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017 - 2018;

 

6. Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018;

 

7. Ordin privind aprobarea Calendarului admiterii in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017-2018;

 

8. Ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016-2017.

 

9. Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a - Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale

 

 

Anul scolar 2017-2018

 

1. Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2017-2018

 

2. Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a. a IV-a si a VI-a

 

3. Ordin pentru aprobarea Statutului Elevului

 

4. Ordin pentru modificarea si completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

 

5. Ordin nr. 5485 din data de 13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019

 

6. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019

 

Anul scolar 2018-2019

1. Ordin nr. 3220 din data de 19.02.2018 privind structura anului scolar 2018-2019

 

2. Ordin nr. 3242 din data de 23.02.2018 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019

 

3. Ordin pentru aprobarea Statutului Elevului nr.4742 din data de 10.08.2016